Книга «C# 8 и .NET Core. Разработка и оптимизация» http://amp.gs/68wH
OLD GREEK POETIC METRICS - Denira