صیغه یابی ایرانی |🇮🇷
1.92K subscribers
82 photos
6 links
خواهران وبرادرانی که تمایل به رابطه
حلال و خداپسندانه چون صیغه
دارند به ادمین کانال خانم مهسا پیام بدهند.👇🏻
🌐 https://teleg.eu/Drjnger

کانال اعتماد و رضایت شما👇
❗️ @Varizmoshtariha

🇮🇷⁩مجوز فعالیت از (فرهنگ‌ارشاد):
🌐 https://b2n.ir/Drsighe
Download Telegram
صیغه یابی ایرانی |🇮🇷
درخواست❤️خانم ساکن قم خوش اومدین🌹🙏
#ماهانه_قم
🚺کد خانم:(C10)
1⃣سن:22
2⃣قد وزن:65_170
3⃣رنگ پوست: سفید
مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
درخواست❤️خانم
ساکن گیلان خوش اومدین🌹🙏
صیغه یابی ایرانی |🇮🇷
درخواست❤️خانم ساکن گیلان خوش اومدین🌹🙏
#هفتگی_گیلان
🚺کد خانم:(C9)
1⃣سن:30
2⃣قد وزن:78_179
3⃣رنگ پوست: سفید
مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
درخواست❤️خانم
ساکن یزد خوش اومدین🌹🙏
صیغه یابی ایرانی |🇮🇷
درخواست❤️خانم ساکن یزد خوش اومدین🌹🙏
#ساعتی_یزد
🚺کد خانم:(C8)
1⃣سن:25
2⃣قد وزن:70_170
3⃣رنگ پوست: سبزه روشن
مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
درخواست❤️خانم
ساکن مشهد خوش اومدین🌹🙏
صیغه یابی ایرانی |🇮🇷
درخواست❤️خانم ساکن مشهد خوش اومدین🌹🙏
#ساعتی_مشهد
🚺کد خانم:(C6)
1⃣سن:23
2⃣قد وزن:60_158
3⃣رنگ پوست: سفید
مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
درخواست❤️خانم
اسلامشهر خوش آومدین🙏🌹
صیغه یابی ایرانی |🇮🇷
درخواست❤️خانم اسلامشهر خوش آومدین🙏🌹
#ماهانه_اسلامشهر
🚺کد خانم:(C5)
1⃣سن:42
2⃣قد وزن:70_160
3⃣رنگ پوست: سبزه
مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد : 116 خانم مونا

سن: 21

قد: 164 وزن 66

رنگ پوست : سفید

شهر : قم

مسکن: دارد

کارت سلامت : دارد

مدت ازدواج : ساعتی / شبانه

میزانه مهریه : ساعتی ۲۵۰ تومان شبانه ۷۰۰ تومان

برای هماهنگی با خانم به آیدی زیر مراجعه فرمائید👇

@Drjnger
کد : 114 خانم‌ بهار

سن : 33

قد: 162 وزن 70

رنگ پوست گندمی

شهر : اراک

مسکن : دارد

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد:113 خانم مریم

سن: 24

قد : 173 وزن 60

رنگ پوست : سفید

شهر: پاکدشت

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد : 112 خانم پریسا

سن : 22

قد :165 وزن 40

رنگ پوست : سفید

شهر: تهران

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد : 111 خانم پرستو

سن : 33

قد : 167 وزن 65

رنگ پوست : روشن

شهر : کرج فردیس

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد:110 خانم فاطمه

سن : 35

قد: 170 وزن 64

رنگ پوست : سفید

شهر: سنندج

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد: 109خانم عاطفه

سن :33

قد:170 وزن 72

رنگ پوست : سفید

شهر: مشهد

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد :108 خانم مهین

سن : 30

قد : 165 وزن 65

رنگ پوست سفید

شهر: اصفهان

مسکن : دارد

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کد : 106خانم هستی

سن : 20

قد : 165 وزن 58

رنگ پوست : گندمی

شهر : قزوین

مسکن: دارند
✈️مسافرت: ندارند
🚨کارت بهداشت و سلامت دارند
💰مهریه:روزانه 200 تومان
💰مهریه: هفتگی 450 تومان
💰مهریه:ماهانه 600تومان


❗️هزینه معرفی 50هزازتومان میباشد❗️

جهت معرفی پیام بدید👇
🆔 @Drjnger
کانال فیلم سک‌صی😻
فیلم های ایرانی خارجی🤤

❗️لینک کانال👇🏻
https://teleg.eu/joinchat/OMS3gIpBWNc4ZmUx
https://teleg.eu/joinchat/OMS3gIpBWNc4ZmUx
اوووف چه فیلمی 😻😽
حجم درخاست ها بسیار زیاد هست🌺


📍نوبتی به همه دوستان عزیزان در پیوی‌ جواب میدیم🙂