𝐆𝐈𝐑𝐋𝐍𝐎𝐁|ویس‌ دختر⁦
12.9K subscribers
3 photos
1 video
8 links
⁦⁦👇🏻⁩جهت درخواست ویس پیام بدید⁦⁦
🌺 T.me/Drjnger :خاله‌مهسا💦

🎁گروه و کانال های دیگر ما👇🏻
📚 https://teleg.eu/Mydrjnger
📚 https://teleg.eu/joojol
یه سری بزنید🤤💧

💎چنل فیلم صک‌سی ما😻
🆔 T.me/joojoli

🌐صیغه‌یابی | ایرانی: https://teleg.eu/drsighe 🇮🇷
Download Telegram
𝐆𝐈𝐑𝐋𝐍𝐎𝐁|ویس‌ دختر⁦
Voice message
💢 واقعلا من دیگه چقد تلاش کنم چه وضعشه👆
𝐆𝐈𝐑𝐋𝐍𝐎𝐁|ویس‌ دختر⁦
Voice message
💢ویسو دادم بهت تا دیگه نگی پسری و حرفاشون باورت نشه👆