How to listen to music - Baroque Sacred Music | Quire
Штаб КР по COVID-19
32.3K subscribers
4.39K photos
886 videos
70 files
2.65K links
Коронавирустун өлкө аймагына кирүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча Республикалык штабдын маалымат каналы
Download Telegram
to view and join the conversation
How to listen to music - Baroque Sacred Music | Quire
🔬Медицина илимдеринин доктору, профессор, далилдүү медицина боюнча адис Аида Зурдинова вакцинанын сапаты жана коопсуздугу боюнча эксперттик корутундусу менен бөлүштү

Анын айтымында, бүгүнкү күндө эмдөө COVID-19га каршы күрөшүүнүн эң келечектүү ыкмаларынын бири деп эсептелет. COVID-19 иштеп чыгуу үчүн 280 талапкер вакцина бар, анын 96сы адамга, 184ү клиникага чейинки сыноолорду өтүп жатат.

“Бирок, жаңы вакциналардын пайда болуу ылдамдыгы жалпы калктын жана медициналык коомчулуктун ичинде көп талкууларды жана тынчсыздануусун туудуруп жатат. Вакциналардын сапаты, эффективдүүлүгү жана коопсуздугу клиникалык изилдөөлөрдө кылдаттык менен изилденүүдөбү деген суроолор көп жаралууда”, - деп билдирди ал.

🇰🇬 COVID-19: Республикалык штаб
🔬 Кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова поделилась мнением о качестве и безопасности вакцин

Так по ее словам, на сегодняшний день одним из наиболее перспективных методов борьбы с COVID-19 считается вакцинация. В разработке находится 280 вакцин-кандидатов, из них 96 вакцин проходят испытания на людях и 184 находятся на стадии доклинических испытаний.

“Однако со скоростью появления новых вакцин рождаются вопросы относительно тщательности изучения их качества, эффективности и безопасности в рамках клинических исследований и является причиной опасений со стороны населения и некоторых представителей медицинского сообщества”, - сообщила она.

🇰🇬 COVID-19: Республиканский штаб
💉 Вакцинанын коопсуздугу кандайча бааланат?

➡️ Клиникага чейинки фаза - клеткаларды өстүрүү жана жаныбарлардын моделдеринде сыноодон отот.
➡️ I фаза - коопсуздугун, иммуногендүүлүгүн сынайт,> 10 катышуучу
➡️ II фаза - коопсуздугун, иммуногендүүлүгүн сынайт,> 100 Катышуучу
➡️ III фаза - эффективдүүлүгүн, коопсуздугун, иммуногендүүлүгүн сынайт,> 1000 катышуучу.

3 фазанын жыйынтыгы вакциналардын эффективдүүлүгүн жана коопсуздугун тастыктаса алар каттоодон өтөт. Каттоо процессин өлкөнүн аймагында улуттук көзөмөлдөөчү органдар жөнгө салат. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында - FDA, Европада - EMA, бизде Дары-дармек департаменти жана Республикалык иммунопрофилактика борбору жооп берет.

➡️ IV фаза - постклиникалык коопсуздук, эффективдүү, эпидкөзөмөл жана фармкөзөмөл > 1 000 000 катышуучу

❗️Вакциналардын коопсуздугу, бардык дары-дармектер сыяктуу эле, клиникалык сыноолор аяктагандан кийин жана вакцина ишке киргизилгенден кийин дагы, тынымсыз көзөмөлдөнүп турушу керек.

🇰🇬 COVID-19: Республикалык штаб
💉 Как проводится оценка безопасности вакцин?

➡️ Доклиническая фаза – на клеточной культуре и испытания на животных моделях
➡️ Фаза I – безопасность, иммуногенность, >10 участников
➡️ Фаза II – более высокая безопасность, иммуногенность, >100 участников
➡️ Фаза III – эффективность, иммуногенность, >1000 участников.

По результатам 3 фаз проводится регистрация вакцин, если подтверждена их эффективность и безопасность. Процесс регистрации принимают решение, может ли она быть внедрена на территории страны и регулируется национальными регулирующими органами. Например, в США - FDA, в Европе – ЕМА, у нас за это отвечает ДЛСиМИ и РЦИ.

➡️ Фаза IV – постклиническая безопасность, эффективность, эпиднадзор и фармнадзор >1 000 000 участников.

Безопасность вакцин, как и всех лекарственных препаратов, должна контролироваться непрерывно, даже по завершении клинических испытаний и после внедрения вакцины.

🇰🇬 COVID-19: Республиканский штаб
📲 Вакцинанын коопсуздугу тууралуу маалымат Med Safety тиркемесинде

Вакцина каттоодон өткөндөн кийин, вакциналар клиникалык сыноонун (постмаркетингалык) 4-фазасынан өтөт, бул сыноонун негизинде вакциналардын терс таасирлерине байкоо жүргүзүшөт.

📌Бул көзөмөл бир нече булактардан келген билдирүүлөрдү талдоо жолу менен жүргүзүлөт. Улуттук деңгээлде маалымат булактары вакцинацияланган адамдардан, алардын ата-энелеринен жана саламаттыкты сактоо кызматкерлеринен чогулат.

“Бул ишти жигердүү жолго коюу жана вакциналардын жана дары-дармектердин коопсуздук профили жөнүндө маалыматты жаңыртуу үчүн, мен эксперт катары медициналык кызматкерлерге гана эмес, коомчулукка Med Safety электрондук платформасын колдонууну сунуш кылам, аны мобилдик телефондорго жүктөөгө болот”, - А. Зурдинова.

🇰🇬 COVID-19: Республикалык штаб
📲 Информация о безопасности вакцин в мобильном приложении Med Safety

После регистрации вакцины, она проходит 4 фазу клинических исследований, когда регулирующие органы наблюдают за возникающими побочными явлениями после вакцинации.

📌 Такой контроль осуществляется путем анализа сообщений, поступающих из нескольких источников: вакцинируемые лица, их родители и ухаживающие за ними лица, а также медицинские работники.

"Для активного налаживания данной работы и обновления информации по профилю безопасности вакцин и как эксперт рекомендую не только медработникам, но и населению использовать электронную платформу Med Safety, которую можно загрузить на мобильные телефоны", - А. Зурдинова.

🇰🇬 COVID-19: Республиканский штаб
🇰🇬 Биздин өлкөдө колдонулуп жаткан COVID-19га каршы вакциналардын сапаты жана коопсуздугу

Эффективдүүлүгү жана коопсуздугу боюнча Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуш кылган, эксперттик баалоодон өткөн - Sinopharm, AstraZeneca вакциналары. Бул вакциналар гуманитардык жардам катары келген.

1⃣ AstraZeneca - Оксфорд университинин вакцинасын изилдөөгө жалпы 11 636 адам катышып, анын эффективдүүлүгү 70,4% ды түздү. Бирок, тромбоздун өнүгүшү сыяктуу терс таасирлери жөнүндө көптөгөн жарыялар болгон. Бул жарыяларды жана маалыматтарды талдоонун натыйжалары боюнча, дарылоо жана алдын алуу боюнча клиникалык көрсөтмөлөр өзгөртүүлөр менен иштелип чыккан.

2⃣ Sinopharm - 60 жаштан жогору бейтаптарда эффективдүүлүк болжол менен 76% ды түзөт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму (ДСУ) өзгөчө кырдаалдарда Кытайдын Sinopharm вакцинасын COVID-19га каршы колдонулуучу дары-дармектердин тизмесине кошуп, аны 18 жаштан жогору курактагы адамдарга үч-төрт жума аралыгында эки дозадан турган график менен эмдөөгө уруксат берди.

3⃣ Россиялык вакцина Gam-COVID-Vac/Sputnik V изилдөөсүнө 20 миңдей адам катышкан, вакцина 21 күн аралыгында эки доза менен 91,6% эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Вакцина Россия Федерациясында 2-этаптан кийин катталып, 3-этабы, тилекке каршы, милдеттүү эмдөө компаниясы менен байланышкан. Ушул мезгилдеги коопсуздук профилинин маалыматтары эч жерде жарыяланган эмес. Ушуга байланыштуу, ал Россиянын медициналык коомчулугунда чоң талаш-тартыштарды жана карама-каршылыктарды жаратат.

🇰🇬 COVID-19: Республикалык штаб
🇰🇬 Качество и безопасность вакцин против COVID-19, доступных у нас в стране

Рекомендованные ВОЗ, которые прошли экспертную оценку их эффективности и безопасности – Sinopharm, AstraZeneca. Данные вакцины поступили по линии гумпомощи.

1⃣ По эффективности вакцины AstraZeneca/University of Oxford оценивалась в исследованиях с участием в общей сложности 11 636 человек и составила 70,4 %. Много публикаций было о таком побочном эффекте, как развитие тромбозов. И по результатам таких публикаций и анализа данных были разработаны клинические руководства по диагностике, лечению и предупреждению таких осложнений.

2⃣ Sinopharm – эффективность около 76% у пациентов старше 60 лет. ВОЗ внесла китайскую вакцину Sinopharm от COVID-19 в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, разрешив применять ее при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше по схеме: введения двух доз с интервалом от трех до четырех недель.

3⃣ «Гам-КОВИД-Вак»/«Спутник V» - в исследовании участвовало около 20 тыс. человек, продемонстрировало 91,6%-ю эффективность при двукратном введении препарата с интервалом в 21 день. Вакцина была зарегистрирована в РФ сразу после 2-й фазы, и 3-я фаза была связана с компанией обязательной вакцинации к сожалению. Данные по профилю безопасности за этот период не опубликованы, в связи с чем вызывает большие дискуссии и споры в медицинской общественности самой РФ.

🇰🇬 COVID-19: Республиканский штаб
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 Вакцинация — единственный и самый надежный способ на сегодняшний день, чтобы позаботиться о своем здоровье, защитить себя, своих родных и близких, а также всех окружающих.
О том, почему это действительно важно, рассказал Эдуард Кубатов.

Делайте все возможное, чтобы защитить себя и своих близких!

#ЭмдөөСактайт
#ВакциныЗащищают
Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн Бишкектеги КТБда эмдөө пункту ачылды

Жаңы убактылуу эмдөө пункту, Бишкек шаарындагы Жибек Жолу 381 дареги боюнча жайгашкан “Эльдорадо” соода борборунун эски имаратында Калкты тейлөө борборунда ачылды. Бул жарандардын убактысын үнөмдөө үчүн жасалган – эми жарандар документ иштерин жүргүзүүгө жана вакцина алууга мүмкүнчүлүгү бар.

❗️COVID-19га каршы эмдөөнү 18 жаштан жогору бардык жарандар өтө алат. Эмдөө пунктуна паспорт менен кайрылуу зарыл.

📌 Аталган КТБда 41 кызматкер эмгектенип, бир күндө 1000 – 1200 адамды тейлейт. Эмдөө бардык санитардык-эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен жүргүзүлөт.

Ошондой эле, Бишкек шаарынын калкты тейлөө борборлорунда убактылуу эмдөө пункттары төмөнкү даректер боюнча ачуу пландаштырылууда:
📍 КТБ-3 (Жаш Гвардия бул 4);
📍 КТБ-2 (Ч. Валиханова 2, СБ "Аю Гранд Комфорт").

Белгилей кетүүчү нерсе, Earlyone мобилдик тиркемесинин жардамы менен КТБна барууну пландаштырсаңыз болот. Колдонмо Google Play Market жана App Store жеткиликтүү.

ℹ️ Иш-чара Республикалык штабдын тапшырмасынын негизинде Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жана Санариптик өнүгүү министрлиги менен биргеликте жүргүзүлүүдө.

🇰🇬 COVID-19: Республикалык штаб
Для удобства граждан в ЦОН Бишкека открыт пункт вакцинации

Новый временный прививочный пункт открылся в Центре обслуживания населения города Бишкек в здании бывшего ТЦ «Эльдорадо» на проспекте Жибек Жолу 381. Это сделано для удобства граждан, чтобы люди могли сэкономить свое время - оформить документы и получить вакцину.

❗️ Получить вакцину против COVID-19 могут все желающие старше 18 лет. Необходимо при себе иметь паспорт.

📌 Данный ЦОН в день обслуживает до 1000-1200 человек, работают 41 сотрудник. Вакцинация проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Планируется также открыть временные пункты вакцинации в ЦОНах города Бишкек по адресу:
📍 ЦОН-3 (бул.М.Гвардия 4);
📍 ЦОН-2 (Ч.Валиханова 2, ТЦ “Аю Гранд Комфорт”).

Следует отметить, что запланировать свой визит в ЦОН можно при помощи мобильного приложения Earlyone. Приложение доступно в Google Play Market и в App Store.

ℹ️ Работы проводятся Министерством цифрового развития КР совместно с Минздравсоцразвития по поручению Республиканского штаба.

🇰🇬 COVID-19: Республиканский штаб
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 Вакцинация от COVID-19. Отвечаем на главные вопросы ▶️
🛏Информация по свободным койко-местам на 14:00 мин 29 июля 2021 года

📍 Национальный хирургический центр - 12
📍 Национальный центр физиатрии - 1
📍Республиканская клиническая инфекционная больница – 59
📍Клинический родильный дом №2 – 27
📍Городская клиническая больница №1 – 69
📍Городская клиническая больница №6 - 2
📍Национальный центр кардиологии и терапии – 15
📍Чуйская областная объединенная больница – 20
📍Национальный госпиталь: ИОВ – 46
📍Национальный центр онкологии и гематологии – 33
📍Национальный госпиталь:Урологический корпус –13
📍Национальный госпиталь:Мобильная госпиталь – 27
📍Республиканский центр наркологии – 36
📍Военный госпиталь – 12
📍Институт курортологии и восстановительного лечения – 200
📍Национальный госпиталь: Нейрокорпус – 52
📍Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова – 139
📍Национальный центр охраны материнства и детства – 24
📍Центр фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 6

🌐Дополнительную информацию уточняйте по телефонам, указанным на карте https://map.covid.kg
🛏Информация по свободным койко-местам на 18:00 мин 29 июля 2021 года

📍 Национальный хирургический центр - 16
📍 Национальный центр физиатрии - 2
📍Республиканская клиническая инфекционная больница – 45
📍Клинический родильный дом №2 – 26
📍Городская клиническая больница №1 – 51
📍Городская клиническая больница №6 - 4
📍Национальный центр кардиологии и терапии – 15
📍Чуйская областная объединенная больница – 21
📍Национальный госпиталь: ИОВ – 42
📍Национальный центр онкологии и гематологии – 34
📍Национальный госпиталь:Урологический корпус –10
📍Национальный госпиталь:Мобильная госпиталь – 27
📍Республиканский центр наркологии – 31
📍Военный госпиталь – 14
📍Институт курортологии и восстановительного лечения – 200
📍Национальный госпиталь: Нейрокорпус – 59
📍Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова – 139
📍Национальный центр охраны материнства и детства – 30
📍Центр фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 5

🌐Дополнительную информацию уточняйте по телефонам, указанным на карте https://map.covid.kg
ПРЕСС-АНОНС
30.07.2021

🕙 10.00 – брифинг

📌 "AstraZeneca вакцинасы жөнүндө/ О вакцине AstraZeneca"
🔹 Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору/ директор Республиканского центра иммунопрофилактики МЗиСР - Гульбара Ишенапысова

📌 "Ысык-Көл облусундагы СOVID-19га каршы эмдөө боюнча учурдагы абал/ Текущая ситуация по вакцинации от СOVID-19 в Иссык-Кульской области"
🔹КР Президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары/ заместитель полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области - Элмира Усенова

📡 Түз/прямой эфир: ЭлТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал, на радиостанции ЭлFM, Биринчи радио, на YouTube канале и на странице в Facebook МТРК ЭлТР.

🇰🇬 COVID-19: Республикалык штаб
2021-жылдын 30-июлуна карата Кыргызстандагы COVID-19 боюнча маалымат:

🦠 COVID-19дун жаңы 958 учуру катталды:
⚡️Бишкек - 574
⚡️Ош шаары - 6
⚡️Чүй облусу – 128
⚡️Ош облусу – 26
⚡️Талас облусу - 13
⚡️Нарын облусу - 24
⚡️Ысык-Көл облусу – 52
⚡️Жалал-Абад облусу – 78
⚡️Баткен облусу - 57

Жалпы - 161 973

Бир сутка ичинде айыгып чыккандардын саны 1485 адам. Жалпы - 142 984

◾️ Каза болгондор - 10. Жалпы -
2 311.

🏥 Стационарда 3 888 жана амбулатордук түрдө 11 483 адам дарыланып жатат.

📊 Кененирээк маалымат Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтында жайгашкан 🌐med.kg

🇰🇬 COVID-19: Республикалык штаб

#ВакциныЗащищают
#ЭмдөөСактайт
Данные по COVID-19 в Кыргызстане на 30 июля 2021г.:

🦠 Зарегистрировано 958 новых случаев COVID-19:
⚡️Бишкек - 574
⚡️Ош - 6
⚡️Чуйская область – 128
⚡️Ошская область - 26
⚡️Таласская область - 13
⚡️Нарынская область - 24
⚡️Иссык-Кульская область – 52
⚡️Джалал-Абадская область – 78
⚡️Баткенская область - 57

За весь период - 161 973

Выздоровели за сутки 1485 человек. Всего - 142 984

◾️ Скончались - 10. Всего - 2 311.

🏥 В стационарах на лечении находится 3 888 и на амбулаторном 11 483 человек.

📊Подробная информация на сайте Минздравсоцразвития 🌐med.kg

🇰🇬 COVID-19: Республиканский штаб

#ВакциныЗащищают
#ЭмдөөСактайт
🛏Информация по свободным койко-местам на 8:00 мин 30 июля 2021 года

📍 Национальный хирургический центр - 17
📍 Национальный центр фтизиатрии - 3
📍Республиканская клиническая инфекционная больница – 33
📍Клинический родильный дом №2 – 26
📍Городская клиническая больница №1 – 40
📍Городская клиническая больница №6 - 12
📍Национальный центр кардиологии и терапии – 10
📍Чуйская областная объединенная больница – 19
📍Национальный госпиталь: ИОВ – 40
📍Национальный центр онкологии и гематологии – 39
📍Национальный госпиталь:Урологический корпус – 27
📍Национальный госпиталь:Мобильная госпиталь – 28
📍Республиканский центр наркологии – 30
📍Военный госпиталь – 14
📍Институт курортологии и восстановительного лечения – 199
📍Национальный госпиталь: Нейрокорпус – 59
📍Кыргызский национальный военный лицей имени Д.Асанова – 137
📍Национальный центр охраны материнства и детства – 30
📍Центр фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 7

🌐Дополнительную информацию уточняйте по телефонам, указанным на карте https://map.covid.kg